Termeni si conditii

Siteul arenafanilor.ro, găzduit de domeniul www.arenafanilor.ro, denumit în continuare ArenaFanilor.ro, este oferit pe suport electronic de Federația Română de Fotbal.

ArenaFanilor.ro este destinat utilizatorilor de internet, denumiți în continuare USERI. Prin termenul USER al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

1. ACCES

ArenaFanilor.ro este un site dedicat suporterilor echipei naționale, cu informații despre echipa națională și cu aplicații tip entertainment.

2. REGULI DE UTILIZARE

Dacă se consideră că orice material pus pe site, postat de către utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, răspunderea revine în întregime autorilor acestora.

Administratorii site-ului au dreptul să modifice, să șteargă sau proceda în orice alt fel asupra articolelor postate.

Utilizatorul care postează își asum[ responsabilitatea pentru eventualele drepturi de autor cu privire asupra articolelor și pozelor. Orice reclamație îndreptățită conduce la eliminarea textului sau a fotografiei.

Nu sunt premise:

- postarea pe www.ArenaFanilor.ro a informațiilor cu caracter obscent, pervers, jignitor, calomnios, rasist, discriminatoriu

- încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua FRF prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin flooding sau DOS.

- ștergerea contului sau a articolelor postate pe www.ArenaFanilor.ro

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. FRF va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

Userii banați își pierd orice drepturi pe care le-au avut ca membri ai comunității www.ArenaFanilor.ro

3. DISPONIBILITATEA

Federația Română de Fotbal își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Federația Română de Fotbal nu este răspunzătoare față de user, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Federația Română de Fotbal poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

4. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

- utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Federația Română de Fotbal se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

FRF nu ofera o garanție că:

- informațiile vor împlini toate cerințele userilor

- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori

- calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele

- orice eroare de program va fi corectată.

Userul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutulsite-ului.

Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul arenafanilor.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Federația Română de Fotbal nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă FRF a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;

- costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul FRF

- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

- declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;

- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

- calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele

- orice eroare de program va fi corectată.

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

FRF autorizează utilizatorii să vizualizeze și să descarce materiale de pe portal doar în scopuri personale și pentru uz necomercial. Conținutul portalului, textele, grafica, imaginile, software-ul precum și alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor.

Compilația (adică adunarea și rearanjarea) conținutului portalului este dreptul exclusiv al proprietarului și administratorului, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialelor reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Utilizatorii nu au permisiunea de a vinde sau modifica materialele, de a le expune public, a le distribui sau a le folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale.

Relația cu firmele care fac publicitate pe site-urile administrate

Corespondența, afacerile sau participarea la promoții ale companiilor de publicitate postate pe portal, inclusiv plăți sau livrări ale unor bunuri sau servicii și orice alte condiții, termene, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de relații sunt numai în responsabilitatea utilizatorului și a entităților care furnizează respectivele bunuri sau servicii.

FRF nu este răspunzator și nu vor fi trași la răspundere pentru nici o pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relații sau rezultat din prezența unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-urilor administrate. Prin agrearea termenilor prezentului regulament acordați dreptul administratorului de a vă trimite periodic e-mail-uri cu informații sau oferte speciale.

FRF își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagina și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site. 

NERESPECTAREA ACESTOR "TERMENE ȘI CONDIȚII" POATE DUCE LA SUSPENDAREA CONTULUI, BLOCAREA IP-ULUI SAU SUPORTAREA CONSECINȚELOR LEGILOR ROMÂNEȘTI ÎN VIGOARE.

PARTENERI