Termeni si conditii

Siteul arenafanilor.ro, găzduit de domeniul www.arenafanilor.ro, denumit în continuare ArenaFanilor.ro, este oferit pe suport electronic de FederaÈ›ia Română de Fotbal.

ArenaFanilor.ro este destinat utilizatorilor de internet, denumiÈ›i în continuare USERI. Prin termenul USER al acestui site se înÈ›elege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

1. ACCES

ArenaFanilor.ro este un site dedicat suporterilor echipei naționale, cu informații despre echipa națională și cu aplicații tip entertainment.

2. REGULI DE UTILIZARE

Dacă se consideră că orice material pus pe site, postat de către utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, răspunderea revine în întregime autorilor acestora.

Administratorii site-ului au dreptul să modifice, să È™teargă sau proceda în orice alt fel asupra articolelor postate.

Utilizatorul care postează îÈ™i asum[ responsabilitatea pentru eventualele drepturi de autor cu privire asupra articolelor È™i pozelor. Orice reclamaÈ›ie îndreptățită conduce la eliminarea textului sau a fotografiei.

Nu sunt premise:

- postarea pe www.ArenaFanilor.ro a informațiilor cu caracter obscent, pervers, jignitor, calomnios, rasist, discriminatoriu

- încercarea de a interveni în funcÈ›ionarea serverelor de hosting sau în reÈ›eaua FRF prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin flooding sau DOS.

- ștergerea contului sau a articolelor postate pe www.ArenaFanilor.ro

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. FRF va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

Userii banaÈ›i îÈ™i pierd orice drepturi pe care le-au avut ca membri ai comunității www.ArenaFanilor.ro

3. DISPONIBILITATEA

FederaÈ›ia Română de Fotbal îÈ™i rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parÈ›ial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziÈ›ie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

FederaÈ›ia Română de Fotbal nu este răspunzătoare față de user, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituÈ›ie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

FederaÈ›ia Română de Fotbal poate schimba în orice moment conÈ›inutul È™i condiÈ›iile de folosire a site-ului. Noile condiÈ›ii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site È™i nu au caracter retroactiv.

4. ABSOLVIREA DE RÄ‚SPUNDERE

Acceptând să utilizaÈ›i acest site, declaraÈ›i în mod expres È™i implicit că înÈ›elegeÈ›i că sunteÈ›i de acord cu următoarele:

- utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. FederaÈ›ia Română de Fotbal se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanÈ›iile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaÈ›iile pentru un anume scop.

FRF nu ofera o garanție că:

- informaÈ›iile vor împlini toate cerinÈ›ele userilor

- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori

- calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele

- orice eroare de program va fi corectată.

Userul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutulsite-ului.

Niciun sfat sau alte informaÈ›ii orale sau scrise, obÈ›inute de la site-ul arenafanilor.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanÈ›ie, dacă nu este stipulată expres în Termenii È™i condiÈ›iile de utilizare.

5. LIMITAREA RÄ‚SPUNDERII

FederaÈ›ia Română de Fotbal nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă FRF a fost informată anterior de posibilitatea apariÈ›iei unor asemenea pierderi), rezultând din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;

- costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaÈ›ii sau servicii achiziÈ›ionate sau obÈ›inute, mesaje primite, tranzacÈ›ii începute prin/ de pe site-ul FRF

- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

- declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;

- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

- calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele

- orice eroare de program va fi corectată.

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALÄ‚

FRF autorizează utilizatorii să vizualizeze È™i să descarce materiale de pe portal doar în scopuri personale È™i pentru uz necomercial. ConÈ›inutul portalului, textele, grafica, imaginile, software-ul precum È™i alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor.

CompilaÈ›ia (adică adunarea È™i rearanjarea) conÈ›inutului portalului este dreptul exclusiv al proprietarului È™i administratorului, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialelor reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Utilizatorii nu au permisiunea de a vinde sau modifica materialele, de a le expune public, a le distribui sau a le folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale.

Relația cu firmele care fac publicitate pe site-urile administrate

CorespondenÈ›a, afacerile sau participarea la promoÈ›ii ale companiilor de publicitate postate pe portal, inclusiv plăți sau livrări ale unor bunuri sau servicii È™i orice alte condiÈ›ii, termene, garanÈ›ii sau reprezentări asociate cu astfel de relaÈ›ii sunt numai în responsabilitatea utilizatorului È™i a entităților care furnizează respectivele bunuri sau servicii.

FRF nu este răspunzator È™i nu vor fi traÈ™i la răspundere pentru nici o pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaÈ›ii sau rezultat din prezenÈ›a unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-urilor administrate. Prin agrearea termenilor prezentului regulament acordaÈ›i dreptul administratorului de a vă trimite periodic e-mail-uri cu informaÈ›ii sau oferte speciale.

FRF îÈ™i rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagina È™i va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site. 

NERESPECTAREA ACESTOR "TERMENE ȘI CONDIÈšII" POATE DUCE LA SUSPENDAREA CONTULUI, BLOCAREA IP-ULUI SAU SUPORTAREA CONSECINÈšELOR LEGILOR ROMÂNEȘTI ÎN VIGOARE.

PARTENERI