Regulament Concurs meci Fotbal Feminin

Vineri, 14 Octombrie 2016 - 17:36
Joacă și caștigă puncte:

Organizatorul concursului

Organizatorul este Federația Română de Fotbal cu sediul în București, str. Vasile Șerbănică nr. 12, sector 2, cod fiscal RO9825583, având cont IBAN în RON cu nr. RO55BPOS71011997001RON01, deschis la BANCPOST – Titan, reprezentată prin domnul Răzvan Burleanu, în calitate de Președinte.

 

Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

 

1. Durata concursului

Concursul se desfășoară cu ocazia desfășurării meciului Echipei naționale de fotbal feminin România – Portugalia, meci de baraj de calificare pentru Campionatul European 2017, care va avea loc in Cluj pe 25 octombrie 2016. Câștigătorii vor fi anunțați prin tragere la sorți la finalul meciului.

 

2. Mecanism de joc

Cu ocazia desfășurării meciului, 3 suporteri care vin pe stadion în data de 25 octombrie 2016 la Cluj, vor avea oportunitatea de a face deplasarea și de a le susține pe fete și în Olanda (in cazul in care ne calificam), la Campionatul European de fotbal feminin 2017.

Se înscriu la concurs toate persoanele care își achiziționează bilet la meciul România – Portugalia și îl validează la intrarea in stadion. În situația în care persoana care deține bilet nu este efectiv la meci, seria biletelor nu va fi activă și nu sunt înscrise la prezentul concurs.

În baza biletului de intrare, orice suporter prezent la Cluj va fi eligibil pentru a participa la concurs, cu excepția angajaților FRF și a rudelor acestora până la gradul IV inclusiv. Suporterii au obligația de a păstra biletul de intrare pentru a putea intra in posesia premiului. Dacă persoană desemnată câștigător nu poate face dovada biletului, extragerea se va relua și se va desemna un alt câștigător.

Anunțarea câștigătorilor va avea loc la finalul meciului, doar în situția în care Echipa Națională de Fotbal Feminin a reușit să se califice la turneul final Campionatul European 2017. Cele 3 serii de bilete câștigătoare vor fi extrase de către Bilete.ro și vor fi generate folosind formula Random Code.

În situația în care este desemnat un câștigător minor, acesta are obligația de a fi însoțit de către tutorele său legal în deplasare. Pe lângă căștigători, vor fi extrase și 3 persoane care vor fi considerați rezerve, în ordinea tragerii la sorți.

 

3. Premii

Fiecare suporter care este desemnat câștigător, va primi un pachet promoțional care constă în:

  • 2 bilete la un meci din grupa Echipei Naționale a României de Fotbal Feminin la Campionatul European 2017 care va avea loc în Olanda în perioada 16 iulie – 6 august,
  • Cazare 1 noapte în cameră dublă,
  • Zbor dus-intors la categoria economic pentru 2 persoane,
  • Hotel minim 3 stele.

 

Pentru evitarea oricărui dubiu pachetele nu conțin și FRF nu va asigura: mesele și transportul local pe perioada deplasării în Olanda și nici sume de bani pentru orice alte cheltuieli suplimentare ale câștigătorilor,

Câștigătorii vor participa la meciuri în următoarea ordine: prima persoana extrasă va primi bilete la primul meci din grupa, a doua persoană la al doilea meci din grupă, a treia personă la al treilea meci din grupă.

Perioada exactă a meciurilor și locațiile exacte unde vor avea loc meciurile din cadrul grupei Campionatului European vor fi stabilite și comunicate ulterior, conform calendarului stabilit de UEFA.

Valoarea aproximativă a premiilor:

  • Bilete meci – 2x50 euro – 100 euro + TVA
  • Cazare 1 noapte camera dubla – 150 euro + TVA
  • Bilete avion – 2 x 300 euro (bilet dus intors ) – 600 euro + TVA

TOTAL – 850 euro + tva /pachet

Câștigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani pentru niciunul dintre premiile oferite de către Federația Române de Fotbal. Premiile sunt nominale și nu pot fi schimbate, modificate sau alterate în nici un mod, chiar dacă persoana câștigătoare nu poate efectua deplasare din motive obiective.

Câștigătorii vor fi contactați de Organizator după meciul din 25 octombrie și vor intra în posesia premiilor după validarea biletelor. După definitivarea de către UEFA a datelor meciurilor din grupa și a locațiilor în care vor avea loc meciurile Echipei Naționale a României de fotbal feminin, câștigătorii vor fi notificați să trimită datele de contact pentru invitația dublă și confirmarea acceptării premiului. În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data solicitării lor de către Organizator sau renunţă la premiu, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi premiul uneia din rezerve, în ordinea tragerii la sorți.

 

Dreptul de participare

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor Federației Române de Fotbal,  precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. În cazul în care câștigătorul nu deține dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris și pe baza datelor de identitate ale părinților sau ale tutorelui legal și dacă va fi însoțit în deplasarea din Olanda de către tutorele său legal.

 

Confidențialitatea datelor și drepturile de imagine

Organizatorul garantează drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prin înregistrarea notificării având ca scop reclama, marketing și publicitate în registrul de evidență a datelor cu caracter personal sub numărul 5066. Prin participarea la concurs câștigătorii își dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail, cont bancar). Prin participarea la concurs câștigătorii își dau acordul expres ca numele, prenumele și imaginea (fotografia) acestora să fie făcute publice și să fie folosite de către organizator în scopuri publicitare pe suport audio, video, print. Informațiile furnizate de către participanții-câștigători vor fi folosite de către organizator pentru validarea, acordarea premiilor și în scopuri de reclamă, jurnalism, marketing și publicitate. Refuzul câștigătorilor de a furniza datele pentru validarea și acordarea câștigurilor determină neacordarea  premiilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnata la Federația Română de Fotbal cu sediul în București, str. Vasile Șerbanică nr. 12, Departamentul Marketing.

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Operatorul este obligat să comunice un răspuns persoanei vizate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de acces la date - Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată și semnată, transmisă operatorului exclusiv, cel puțin o dată pe an, de a obține de la organizator confirmarea dacă datele sunt prelucrate sau nu, informații referitoare la scopul prelucrării.

Dreptul de intervenție asupra datelor - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informațiilor în date anonime față de terți cărora le-au fost dezvăluite datele.

Dreptul de opoziție - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele ce o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoană vizată are dreptul de a cere și de a obține: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ, Dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la pct. 1.

Dreptul de a se adresa justiției - Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

 

Impozitul pe venitul obținut

Organizatorul își asumă răspunderea plății impozitelor pe venitul obținut ca urmare a câștigării premiilor concursului conform Codului Fiscal al României în vigoare. Impozitul va fi reținut din câștig (valabil numai pentru premiile ce depășesc suma de 600 lei). Impozitul va fi reținut de către societatea care acordă premiul și va fi virat la bugetul de stat în termenul legal. În cazul câștigurilor în bunuri sau excursii, valorile sunt nete (adică din valoarea brută a câștigului, se reține câștigătorului impozitul aferent), bunul în posesia căruia intră reprezentând câștigul după impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi reținut de către societatea care acordă premiul și va fi virat la bugetul de stat în termenul legal.

 

Forță majoră

Forța majoră se definește în ințelesul prezentului regulament prin calamități naturale, cutremure, război, inundații, greve generale etc.

Loteria publicitară va fi întreruptă în caz de forță majoră, prin decizia organizatorului, însă nu înainte de a anunța participanții.

 

Alte prevederi

Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment în derularea promoției, urmând ca aceste modificări să facă obiectul unui act adițional la regulament și să fie publicate pe site-ul www.arenafanilor.ro.

Regulamentul de desfășurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.arenafanilor.ro și este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului, în urma unei cereri scrise.

Eventualele reclamații legate de concurs și premiile acordate de Organizator vor fi făcute la adresa organizatorului până la sfârșitul concursului.

 

Reclamațiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.

citește și:
Stiri FRF.ro
POVESTILE NATIONALEI
PARTENERI